عکسهای سومین مراسم هیات گردان حضرت علی اصغر (ع) در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) مجیدیه شمالی