اردوی فرهنگی و زیارتی راهیان نور مصادف با سالگرد عملیات سیدالشهدا(ع) 

دومین اردوی فرهنگی و زیارتی راهیان نور بمناسبت سالگرد عملیات سیدالشهدا (ع) در منطقه عملیاتی فکه از تاریخ پنج شنبه شانزدهم تا جمعه هفدم اردیبهشت 1395 برگزار می گردد. همرزمان عزیز که مایلند در این سفر معنوی حضور داشته باشند تا قبل روز شنبه یازدهم اردیبهشت با شماره موبایل 09123095379 آقای مهدی شربتی تماس بگیرند . ضمنا" ظرفیت گردان حضرت علی اصغر (ع) محدود است لذا توصیه می شود سریعتر اقدام بفرمایید .