تماس با ما

برای ارتباط با گردان علی اصغر لطفا از طریق ایمیل های زیر در ارتباط باشید :


روابط عمومی : info@gordanealiasghar.ir


تبلیغات       : info@gordanealiasghar.ir


 دبیر هیات گردان حضرت علی اصغر(ع) برادر امیر هوشنگ مرادزاده : 09121151514


روابط عمومی گردان برادر مهدی شربتی : 09123095379