وصیت نامه شهدای گردان علی اصغر(ع)

وصیت نامه شهدای گردان علی اصغر(ع)   وصیت‌نامه سردار شهید داود آجرلو
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۲۰:۱۲

وصیت‌نامه سردار شهید داود آجرلو

با شناختی که از خود دارم و خداوند به من آگاه‌تر از خودم است، این لیاقت را