عکس های شهید اکبر محمدی پیک گردان علی اصغر (ع)

شهید اکبر محمدی درمحله زرگنده تهران بزرگ شد و از فعالان بسیج پایگاه محمد رسول الله (ص) این محل بود و درطول جنگ تحمیلی در اکثر عملیاتها شرکت کرد  و درعملیات سیدالشهدا نیز پیک سردار شهید حاج حسین اسکندرلو بود ایشان بعد از پوشیده لباس سبز سپاه به درجه رفیع شهادت نائل آمد روحش شاد در ذیل عکس های این شهید بزرگوار را می بینیم: