عکس های شهدا و رزمندگان گردان علی اصغر (ع) قبل از عملیات سیدالشهدا