روایتی از حماسه گردان حضرت علی اصغر در عملیات ام الرصاص و والفجر 8

عملیات والفجر8 درتاریخ 20 بهمن ماه سال 1364 با عبور غواصان لشگرهای 21امام رضا علیه السلام ، لشگر ده سیدالشهداء علیه السلام و تیپ الغدیر استان یزد از اروند رود و حمله به مواضع دشمن بعثی درجزیره ام الرصاص درساعت ده شب با رمز یا زهرا (ص)انجام شد.یکی از یگانهای عمل کننده دراین عملیات ، لشگرده سیدالشهداءعلیه السلام بود که غواصان این یگان در غالب گروهان مستقل والعادیات و غواصان گردان تخریب و اطلاعات عملیات در دقایق اولیه با عبور از آب اروند رود خود را به ساحل دشمن رسانده و با ایجاد 4 معبردر موانع دشمن در ساحل جزیره ام الرصاص که شامل سیم های خاردار ، هشت پر و بشکه های فوگاز بود مسیر را باز نموده و غواصان گروهان والعادیات از گردان قمربنی هاشم علیه السلام با عبور از معابر خط اول دشمن را تسخیر نمودند .

درساعت 11 شب با علامت دادن به ساحل خودی با چراغ قوه حرکت رزمندگان سایر گردانها که سوار برقایق ها منتظر ادامه عملیات بودند شروع شد.و دو گروهان باقی مانده گردان قمربنی هاشم علیه السلام از دو معبر وارد ساحل دشمن شده و با پاکسازی سنگرهای دشمن به سمت اهداف خود حمله بردند . و در ادامه عملیات گردانهای حضرت علی اصغر علیه السلام به فرماندهی شهید حاج حسین اسکندرلو ، علی اکبرعلیه السلام ، گردان المهدی علیه السلام به فرماندهی شهید حسنیان،گردان حضرت زهیر وگردان حضرت قاسم علیه السلام با توسعه منطقه درگیری تلفات سنگینی را بردشمن وارد کردند .فشار یگانهای عمل کننده در جزیره ام الرصاص و تصرف اهداف به حدی بود که دشمن احساس خطر نموده ویگانهای خود را از شهر فاو به منطقه عمومی بصره منتقل نمود و به خیال اینکه فلش اصلی عملیات شهر بصره میباشد فشار خود را بر رزمندگان یگانهای درگیر در منطقه افزایش دادند.

پاتکهای دشمن در روز 21 و22 بهمن با تامین نیرو از طریق جزایر ام البابی شرقی وغربی و آتشباری سنگین شروع شد ورزمندگان با تمام توان دشمن را درجزیره ام الرصاص سرگرم نموده و غواصان سایر یگانها با عبور از اروند عملیات اصلی را با حمله به مواضع دشمن درشهر فاو آغاز نمودند.و رزمندگان عمل کننده در منطقه عمومی خرمشهر و جزیره ام الرصاص بعداز 2 روز با تخلیه مجروحین وشهداء جزیره را ترک نمودند.بعد از ماموریت موفقیت آمیز لشگرسیدالشهداءعلیه السلام درجزیره ام الرصاص وتوانایی گردانها در ماموریت جدید ضمن بازسازی و تجدید قوا دراردوگاه کوثر در نزدیکی اهواز مجددا برای ماموریت جدید در دفع پاتکهای دشمن در شهرفاو از سوی قرارگاه فراخوانده شد.

قبل از حضور گردانها در شهر فاو فرماندهان لشکر که برای توجیه و احداث قرارگاه عملیاتی در فاو حضور پیدا نموده بودند در اطراف کارخانه نمک با اصابت موشک هدایت شونده دشمن که از دریا شلیک شده بود شهید ومجروح میگردند.برادر فضلی به سختی مجروح گردیده وجانشین لشگر حاج جعفرجنگروی و برادر احسانی مسوول ستاد لشگر به شهادت میرسند.برادرشهید حاج یدالله کلهر سرپرستی لشگر را عهده دارشده و روزهای آخربهمن ماه سال 64 گردانهای قمر بنی هاشم علیه السلام وعلی اصغر علیه السلام آماده دفع پاتک دشمن  در جاده فاو ام القصر وسه راهی کارخانه نمک میشوند که گردان قمربنی هاشم علیه السلام در حال عزیمت به شهرفاو مورد بمباران هواپیماهای دشمن قرارگرفته و تعدادی از فرماندهان گردان به شهادت میرسند .

 شهید حاج کاظم ناظریان معاون گردان حضرت علی اصغر 

با توجه به صدماتی که به گردان قمربنی هاشم علیه السلام وارد شده بود گردان حضرت علی اصغر علیه السلام به فرماندهی شهید حاج حسین اسکندرلو در محدوده خط لشگر25 کربلا وارد عملیات میشوند و پاتک دشمن را در جاده فاو ام القصر و سه راهی کارخانه نمک دفع میکنند.

 شهید آجرلو وشهید ناظریان وشهید اسکندرلو

منطقه درگیری حالت باتلاقی داشت .وعملاً تردد فقط روی پدها وجاده هایی که اطراف کارخانه نمک زده بودند امکانپذیربود وسایر مسیرها توسط دشمن مین گذاری شده بود و تردد نیروها عملاً روی جاده و پدها بود و این موضوع قدرت مانورنیروها راسخترمی کرد وهمچنین آتش دشمن را روی نیروهای مامتمرکزمی کرد.رزمندگان گردان حضرت علی اصغر علیه السلام روی جاده ای به عرض 5 یا 6 متر میبایست تردد کرده و پیش روی کنند .ودشمن هم چون به منطقه آشنایی داشت آتش خودش راروی این پدها متمرکز نموده بود و شب اول اسفند ماه سال 64 حماسه رزمندگان گردان حضرت علی اصغر علیه السلام باشهادت شهید ناظریان معاون این گردان رقم خورد.

 پیکر مطهر شهید حاج کاظم ناظریان

 در اولین روز اسفند ماه سال 1364 دلاورمردان گردان تخریب لشگرده سیدالشهداء علیه السلام با مسلح کردن زمین به مین های ضدتانک و ضدخودرو و ضدنفر و با هدایت شهید سید محمد زینال الحسینی فشار اولیه دشمن در پاتک به باقیمانده رزمندگان گردان حضرت علی اصغر علیه السلام را گرفتند که صدای خنده شهید اسکندرلو را در پشت بیسیم قرارگاه شنیده شد که فریاد میزد تانک ها جلو می آیند وروی مینها منهدم میشوند. با تدبیر فرماندهان لشگر گردان قمربنی هاشم علیه السلام در روز اول اسفند جایگزین گردان حضرت علی اصغر علیه السلام شد.

شهید حاج عبدالله نوریان فرمانده گردان تخریب ومهندسی لشگر سیدالشهداء

حضور شهید حاج عبدالله نوریان با نیروها و ادوات مهندسی رزمی و بچه های تخریب به همه فرماندهان و رزمندگان روحیه میداد.تلاش بلدوزرها ولودرهای مهندسی که سینه به سینه دشمن ودر زیر آتش پرحجم مشغول احداث و تقویت خاکریزها برای حفاظت ازجان رزمندگان و هدایت آنها توسط شهید نوریان همه را متحیرنموده بود. گردان قمربنی هاشم علیه السلام با بکارگیری گروهان والعادیات در پاتک دشمن صدمات فراوانی به نیروهای گارد ریاست جمهوری دشمن وارد کرد ودر ادامه از گروهانهای والفجر وفتح نیز استفاده شد ودشمن با انهدام تانکها ونفراتش ازسه راهی کارخانه نمک عقب نشینی کرد. دشمن صبح روز دوم اسفند ماه بار دیگر پاتک حود را برای باز پس گیری مواضع از دست رفته شروع کرد که بچه های تخریب لشگرده سیدالشهداءعلیه السلام با انفجار جاده دسترسی دشمن عملا مسیر حرکت دشمن را از روی خشکی سد نموده ودشمن مجبورشد به کناره های جاده پناه ببرد که با فرو رفتن بعضی از تانکها و ادوات مهندسی شکار رزمندگان گردان قمربنی هاشم علیه السلام شد و با دادن تلفات سنگین به مواضعش برگشت و مجدد پاتک نمود و تا ظهر اقدام به چندین پاتک نمود که با هوشیاری رزمندگان وبچه های تخریب ومهندسی رزمی ناکام ماند .

اما این حماسه با شهادت فرمانده گردان تخریب ومهندسی لشگر سیدالشهداء علیه السلام شهید حاج عبدالله نوریان رقم خورد .بعد از دو روز گردان زهیر علیه السلام به فرماندهی شهید داوود حیدری خط را از گردان قمربنی هاشم تحویل گرفت و خط تثبیت شد و گردانهای لشگر درخطوط پدافندی مستقر شدند. و رزمندگان گردان تخریب باتحکیم مواضع وایجاد موانع مختلف ازجمله ایجاد میادین مین ضد تانک و ضد نفرو نصب سیم های خاردار و به کارگیری هشت پرهای دشمن برعلیه خودش خط پدافندی را تامین کردند. 
راوی :جعفرطهماسبی